Tekenlessen voor volwassenen in Den Haag

De tekenlessen voor volwassenen zijn bedoeld om de basis te leggen voor het gehele tekenen.
Elke woensdag middag en zondagmiddag worden er tekenlessen gegeven in Den Haag aan volwassenen van 15:30 - 17:00.
Ik geef les in :

 • - Landschap tekenen;
 • - Portret tekenen;
 • - Figuurtekenen;
 • - Perspectief tekenen.

Locatie en kosten tekenlessen volwassenen

De tekenlessen voor volwassenen worden gegeven aan de van Heutszstraat 149, 2593 PH in Den Haag
op de woensdag middag en zondag middag van 15:30 - 17:00.
De kosten voor één les is 20 euro.
Wanneer u les wilt kunt u mij bellen op 06 108 429 62 of mij een bericht sturen via

tekenlessen volwassenen

Leerdoelen tekenlessen volwassenen

 • - Het ruimtelijk tekenen van elke vorm
 • - De basisvormen:
  vierkant, driehoek, cirkel en rechthoek
 • - De basisfiguren:
  bol, cilinder / ellips en kubus doos en kegel.
 • - Het construeren van vorm met basisvormen
 • - Door en door tekenen
 • - Het perspectief in een tekening begrijpen / toepassen
 • - Het gebruik van de ooghoogte en horizon
 • - Het begrip: verhoudingen
 • - Tekeningen opbouwen / een ontwerpschets maken
 • - Figuurtekenen in basisvormen
 • - Figuurtekenen in basisfiguren
 • - Basisvormen en basisfiguren laten overlappen
 • - Verkorting • tekenlessen volwassenen tekenlessen volwassenen


  tekenlessen volwassenen tekenlessen volwassenen

  Het is verstandig het geleerde steeds thuis verder te oefenen, door specifiek een bepaald onderdeel te oefenen ontwikkel je je sneller.

  Na de tekenlessen hebben leerlingen een beter inzicht in welke richting men op wil binnen het tekenen.
  Het is dan mogelijk om in vervolglessen dieper in te gaan op de gekozen richting(en).